3rd August 4:59pm (GMT-5)

Argentyna (TSL) - Brazylia (TSL) 01.08.2020

Argentyna (TSL)

12 - 11

Brazylia (TSL)

1 połowa

2' bramka Argentyna (TSL)
3' bramka Argentyna (TSL)
3' bramka Argentyna (TSL)
5' bramka Argentyna (TSL)

6' bramka Argentyna (TSL)8' bramka Argentyna (TSL)
9' bramka Argentyna (TSL)
10' bramka Argentyna (TSL)
10' bramka Argentyna (TSL)
1' bramka Brazylia (TSL)
6' bramka Brazylia (TSL)

7' bramka Brazylia (TSL)
8' bramka Brazylia (TSL)
8' bramka Brazylia (TSL)
2 połowa

12' bramka Argentyna (TSL)


16' bramka Argentyna (TSL)


19' bramka Argentyna (TSL)

12' bramka Brazylia (TSL)

12' bramka Brazylia (TSL)
13' bramka Brazylia (TSL)

16' bramka Brazylia (TSL)
17' bramka Brazylia (TSL)

19' bramka Brazylia (TSL)
Recenzja
12 Wynik 11
1` Bramka 0 — 1
10` Bramka 1 — 1
19` Bramka 1 — 2
17` Bramka 1 — 3
16` Bramka 1 — 4
16` Bramka 2 — 4
13` Bramka 2 — 5
12` Bramka 2 — 6
12` Bramka 3 — 6
12` Bramka 3 — 7
10` Bramka 4 — 7
9` Bramka 5 — 7
2` Bramka 6 — 7
8` Bramka 7 — 7
8` Bramka 7 — 8
8` Bramka 7 — 9
7` Bramka 7 — 10
6` Bramka 8 — 10
6` Bramka 8 — 11
5` Bramka 9 — 11
3` Bramka 10 — 11
3` Bramka 11 — 11
19` Bramka 12 — 11
Dane kontaktowe