5th August 6:24am (GMT-5)

Argentyna (TSL) - Francja (TSL) 01.08.2020

Argentyna (TSL)

16 - 10

Francja (TSL)

1 połowa
1' bramka Argentyna (TSL)
3' bramka Argentyna (TSL)
5' bramka Argentyna (TSL)


6' bramka Argentyna (TSL)
7' bramka Argentyna (TSL)
7' bramka Argentyna (TSL)
7' bramka Argentyna (TSL)


5' bramka Francja (TSL)
6' bramka Francja (TSL)
8' bramka Francja (TSL)
8' bramka Francja (TSL)
10' bramka Francja (TSL)
2 połowa
11' bramka Argentyna (TSL)13' bramka Argentyna (TSL)
14' bramka Argentyna (TSL)
15' bramka Argentyna (TSL)
16' bramka Argentyna (TSL)

18' bramka Argentyna (TSL)
19' bramka Argentyna (TSL)

20' bramka Argentyna (TSL)
20' bramka Argentyna (TSL)

11' bramka Francja (TSL)
12' bramka Francja (TSL)
13' bramka Francja (TSL)
16' bramka Francja (TSL)


20' bramka Francja (TSL)


Recenzja
16 Wynik 10
1` Bramka 1 — 0
12` Bramka 1 — 1
20` Bramka 1 — 2
20` Bramka 2 — 2
19` Bramka 3 — 2
18` Bramka 4 — 2
16` Bramka 4 — 3
16` Bramka 5 — 3
15` Bramka 6 — 3
14` Bramka 7 — 3
13` Bramka 7 — 4
13` Bramka 8 — 4
11` Bramka 9 — 4
3` Bramka 10 — 4
11` Bramka 10 — 5
10` Bramka 10 — 6
8` Bramka 10 — 7
7` Bramka 11 — 7
7` Bramka 12 — 7
8` Bramka 12 — 8
7` Bramka 13 — 8
6` Bramka 13 — 9
6` Bramka 14 — 9
5` Bramka 14 — 10
5` Bramka 15 — 10
20` Bramka 16 — 10
Dane kontaktowe