31st May 7:07pm (GMT-5)

Kampaniytsy - Kanareyki 22.05.2020

Kampaniytsy

5 - 6

Kanareyki

1 połowa
0:38' bramka Kampaniytsy
2:17' bramka Kampaniytsy
2:37' bramka Kampaniytsy

4:02' bramka Kanareyki
5:27' bramka Kanareyki
2 połowa
7:42' bramka Kampaniytsy
13:47' bramka Kampaniytsy

8:02' bramka Kanareyki
10:32' bramka Kanareyki
11:23' bramka Kanareyki
12:12' bramka Kanareyki

Recenzja
5 Wynik 6
Dane kontaktowe