7th August 10:36pm (GMT-5)

Francja (TSL) Kobiety - Rosja (TSL) Kobiety 01.08.2020

Francja (TSL) Kobiety

8 - 11

Rosja (TSL) Kobiety

1 połowa

2' bramka Francja (TSL) Kobiety


3' bramka Francja (TSL) Kobiety


5' bramka Francja (TSL) Kobiety
6' bramka Francja (TSL) Kobiety
7' bramka Francja (TSL) Kobiety

8' bramka Francja (TSL) Kobiety

1' bramka Rosja (TSL) Kobiety

2' bramka Rosja (TSL) Kobiety
2' bramka Rosja (TSL) Kobiety

3' bramka Rosja (TSL) Kobiety
4' bramka Rosja (TSL) Kobiety7' bramka Rosja (TSL) Kobiety

9' bramka Rosja (TSL) Kobiety
2 połowa
17' bramka Francja (TSL) Kobiety
18' bramka Francja (TSL) Kobiety
13' bramka Rosja (TSL) Kobiety
13' bramka Rosja (TSL) Kobiety
17' bramka Rosja (TSL) Kobiety
17' bramka Rosja (TSL) Kobiety


Recenzja
8 Wynik 11
1` Bramka 0 — 1
7` Bramka 1 — 1
17` Bramka 2 — 1
17` Bramka 2 — 2
17` Bramka 2 — 3
13` Bramka 2 — 4
13` Bramka 2 — 5
8` Bramka 3 — 5
9` Bramka 3 — 6
7` Bramka 3 — 7
2` Bramka 3 — 8
6` Bramka 4 — 8
5` Bramka 5 — 8
4` Bramka 5 — 9
3` Bramka 6 — 9
3` Bramka 6 — 10
2` Bramka 6 — 11
2` Bramka 7 — 11
18` Bramka 8 — 11
Dane kontaktowe